Vergoeding

 

Vergoeding mogelijkheden voor Yoga, Mindfulness en coaching?

Ik krijg vaak de vraag of een coachingstraject of Yoga vergoed wordt voor particulieren. Het is lastig om hier een volle ja of nee op te antwoorden omdat dit het situatieafhankelijk is. Wel zet ik voor het gemak alle mogelijkheden op een rijtje en uiteraard sta ik klaar als er nog vragen zijn. Nu volgt er een opsomming van de verschillende mogelijkheden. 

 

Via jouw werkgever en/of vanuit een CAO

Steeds meer werkgevers reserveren een scholingspotje of opleidingsbudget voor medewerkers. Aandacht voor soft skills en persoonlijke ontwikkeling wordt steeds belangrijker. Niet gek want je werkgever profiteert mee van jouw persoonlijke ontwikkeling en extra motivatie. 

Je kunt navraag doen bij je leidinggevende of de human resource afdeling (HR) om erachter te komen in hoeverre dit mogelijk is bij jouw werkgever. Coaching en Yoga zijn relatief goedkoop en erg effectief ten opzichte van trainingen bijvoorbeeld. 

Belangrijk om concreet te hebben om je werkgever te overtuigen dat een coachtraject of Yoga erg goed voor je kan zijn:

  • Wat wil je bereiken met coaching/yoga?
  • Welk voordeel is er voor je werkgever als jij je doel bereikt?
  • Wat is je motivatie om met een coachingstraject/yoga te starten?
  • Doe alvast wat onderzoek bij collega’s of er eerder medewerkers een coachtraject/Yoga hebben mogen doen vanuit de organisatie. 

 

Via de belasting voor particulieren

De kosten voor een coachingstraject kun je als particulier inclusief de btw aftrekken van de belasting onder de noemer scholingskosten. Tenminste als het doel ervan het verkrijgen van een (nieuwe) baan is of als leertraject gericht op je functioneren. Meer informatie kun je opvragen bij de belastingdienst.

 

Via de belasting voor ondernemers

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten binnen de inkomstenbelasting en de BTW (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. De belastingdienst en/of je accountant kunnen je hier alles over vertellen!

 

Via de ziektekosten

Coaching/Yoga behoort over het algemeen niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door je zorgverzekeraar. Er zijn echter uitzonderingen vanuit aanvullende verzekeringen en wordt er wel een vergoeding uitgekeerd voor coaching. 

Het is goed om te weten dat zorgverzekeringen vaak pas achteraf uitkeren. Dit betekent dat je zelf eerst de facturen zult moeten betalen alvorens je ze eventueel vergoed krijgt.

 

Via de Arbodienst van je bedrijf

Ben je aan het herstellen van een burn-out of een andere ziekte? Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten voor coaching/Yoga te vergoeding in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. We raden je aan om contact op te nemen met je bedrijfsarts en/of werkgever om de mogelijkheden te onderzoeken. 

 

Via het UWV of PGB

Heb je op dit moment geen werk en ontvang je een uitkering vanuit uitkeringsinstantie UWV? Het UWV heeft beschikbare financiële middelen om herstel en re-integratie te bevorderen waar jij wellicht van kunt profiteren. Een coachtraject/Yoga helpt jou erachter te komen waar je echt blij van wordt en dat is een belangrijke basis om uitval te voorkomen in de toekomst en snel weer aan het werk te gaan.